Privacy verklaring

Voor de verwerking van klant- en leveranciersgegevens

Dehaco B.V. (hierna te noemen: Dehaco), gevestigd aan de Kruisbaak 25 (2156 AJ) te Lisserbroek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bewust of onbewust deelt u waarschijnlijk ook uw persoonsgegevens met ons. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven op onze nieuwsbrief, het afhandelen van een bestelling die door u is geplaatst of het telefonisch achterlaten van uw contactgegevens om uw bestelling in goede orde te kunnen leveren. Uiteraard gaan wij met uw persoonsgegevens zorgvuldig om. In deze verklaring vindt u dan ook informatie over hoe wij dit doen.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u nooit verplicht bent om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de eventuele overeenkomst geen uitvoering kunnen geven.

Definities

*Persoonsgegevens: persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over uzelf. Denk hierbij aan NAW- gegevens (naam, adres en woonplaats), telefoonnummers en e-mailadressen. Gegevens van een besloten vennootschap of naamloze vennootschap vallen hier niet onder. Wel vallen onder persoonsgegevens de gegevens van een eenmanszaak, vof, maatschap of gegevens van de contactpersoon/vertegenwoordiger van een bv of nv.

*Verwerkingen: verwerkingen zijn alle handelingen die worden gedaan met uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan het opslaan, verwijderen, delen en verzamelen van de gegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en waarom?

Wij verwerken persoonsgegevens van al onze (potentiële) zakelijke klanten, leveranciers en hun vertegenwoordigers c.q. contactpersonen. Dehaco verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

  1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent of omdat dit verplicht is op grond van de wet.

  2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Soort gegevens:

Bijvoorbeeld:

Waarom gebruiken wij deze gegevens?

Informatie over wie u bent

NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadressen

Voor de afhandeling van te sluiten en gesloten overeenkomsten, voor het versturen van nieuwsbrieven waarop u zich heeft ingeschreven en voor het aanbieden van informatie omtrent (wijzigingen of aanbiedingen van) onze producten en diensten (relatiebeheer en marketingdoeleinden).

Geboortedatum Bankrekeningnummer

Benodigd bij het uitvoeren van face fit-testen ter identificatie van de persoon. Eventueel voor de afhandeling van (toekomstige) betalingen.

Informatie over het gebruik van onze website

Cookies

Mogelijk maken van online diensten en tegengaan fraude.

IP-adres

Voor de verbetering van onze website. 

Internetbrowser en apparaattype

Voor het eventueel aanbieden van banners.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

De door ons verwerkte persoonsgegevens verwerken wij omdat u deze aan ons heeft gegeven. Wellicht door een formulier in te vullen op onze website, door inschrijving op onze nieuwsbrief, door uw gegevens telefonisch of per mail te verstrekken of simpelweg door het uitdelen van een visitekaartje.

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?

Nee, wij verzamelen van u geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe zit het met direct marketing?

Als u ons daarvoor reeds toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Hoe lang we bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de meeste gevallen bewaren wij uw gegevens voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. Deze periode komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst.

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Nee, wij maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dehaco) tussen zit.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden en wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Dehaco verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Alleen personen die uw persoonsgegevens nodig hebben in het kader van hun functie hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Deze personen hebben uiteraard een geheimhoudingsplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we eventueel op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke rechten heeft u bij ons?

U heeft de volgende rechten bij ons:

  • Recht op informatie: wij informeren u wat wij doen met uw

  • Recht op inzage, rectificatie en verwijdering: u kunt ons altijd vragen welke gegevens wij van u verwerken, waarna wij u inzage kunnen Zijn de gegevens onjuist? Dan kunt u ons altijd vragen de gegevens aan te passen of te beperken. Ook kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen.

  • Recht van bezwaar tegen direct marketing: u kunt ons verzoeken uw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing.

Wilt u gebruiken maken van de bovenstaande rechten of heeft u een andere vraag? Dan kunt u te allen tijde uw verzoek of vraag sturen naar privacy@dehaco.nl.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen indien u problemen heeft met onze verwerking van de persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Dehaco neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via privacy@dehaco.nl.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom voor de laatste versie onze website. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement.

Contactgegevens:

Dehaco B.V.

2165 AJ Lisserbroek

+31 (0)88 - 20 20 600

www.dehaco.nl | privacy@dehaco.nl

Versie 1.0 - 24.05.2018