Chroom-6

Chroom-6 wordt gebruikt in een groot aantal producten zoals leer, cement, RVS, verf en coatings voor professioneel gebruik. Chroom-6 is een product dat zorgt voor een goede hechting, bescherming biedt tegen corrosie en houtrot en dat bovendien hitte-bestendig is. Daarmee is het ideaal voor toepassing op vliegtuigen, straaljagers, treinstellen, bruggen, defensiematerieel, etc. 

Het gebruik van chroom-6 in harde verflagen is geen probleem, zolang je er maar niet aan zit. Want bij bewerkingen zoals slijpen, boren, schuren, stralen en lassen komen er chroomdeeltjes vrij. De gevolgen van inslikken, inademen en opname door de huid zijn aanzienlijk: huidzweren, acute vergiftiging, kanker, chronische longziekten en perforatie van het neustussenschot. Juist deze gezondheidsklachten zijn de reden dat chroom-6 veelvuldig in het nieuws is geweest. 

Voor het verwijderen van chroom-6 dient een medewerker beschermd te worden tegen de gevaren die chroom-6 met zich meebrengen conform de Arbowetgeving. Dehaco heeft hiervoor een passend assortiment samengesteld. 


Wegwerp overalls Chroom-6 sanering


Adembescherming